Hyvin suunniteltu on melkein puoliksi tehty

Sähkösuunnittelu on tärkeä osa talon suunnittelua. Sähköisiin ratkaisuihin ja sähkökalusteisiin kannattaa tutustua ennakkoon vaikka näyttelyissä, messuilla tai sähköliikkeissä. Ennen sähkösuunnittelijan valintaa on hyvä miettiä koko perheen tarpeet sähköistyksen suhteen. Missä tarvitaan pistorasioita ja kuinka monta, laitetaanko antenni- ja puhelinpistorasiat kaikkiin huoneisiin, onko valaisimille paikkoja riittävästi? Suunnitelmaa voi täydentää merkitsemällä laitteiden ja valaisimien paikat kodin pohjapiirustukseen. Varsinaisen suunnitelman tekee sähkösuunnittelija tai suunnitelmia tekevä sähköurakoitsija. Ammattitaitoinen sähkösuunnittelija kuuntelee tarkkaan perheen toiveet ja tuo esille myös uusia vaihtoehtoja niiden toteuttamiseksi. 
 
 
Kirjallinen sopimus kannattaa aina tehdä

Sähköurakoitsijan kanssa kannattaa aina tehdä kirjallinen sopimus, niin vältytään mahdollisilta väärinkäsityksiltä. Apuna voi käyttää sähköurakoitsijalta saatavaa valmista lomaketta. Siinä on otettu huomioon kaikki sähköurakointiin liittyvät yksityiskohdat. Urakkasopimuksessa kannattaa mainita urakoisijalle kuuluvasta käyttöönottotarkastuksesta ja uusien sähkölaitteiden ja -asennusten käytön opastuksesta. Tarkastuksesta syntyvä pöytäkirja, laitteiden käyttöohjeet ja talon piirustukset on hyvä tallettaa mahdollista myöhempää käyttöä varten sellaiseen paikkaan, josta ne itsekin löytää.
Hyvän sähkösuunnitelman perusteella on helppo pyytää ja vertailla urakkatarjouksia.

Sähköistäjän muistilista:

 1. Ota yhteyttä Pohjois-Karjalan Sähköön
 Saat neuvoja pientalon sähköistämisestä ja tietoja sähkösuunnittelijoista ja -urakoitsijoista.
 
 2. Tilaa työmaasähkö 
PKS:ltä saat kätevän Vuokravirtasen , jota voit pitää niin kauan kuin työmaa on käynnissä.
 
 3. Tee oma tarvelista
 Mieti tarpeesi pitemmälle tulevaisuuteen. Asumisen ja elämisen tavat muuttuvat ajan myötä enemmän kuin arvaatkaan! 
 
 4. Valitse sähkösuunnittelija
 Käy sähkösuunnittelijan ehdotus huolellisesti läpi ennen kuin hyväksyt sen. Pyydä suunnittelijalta myös yksityiskohtainen valaistussuunnitelma.
 


 5. Pyydä urakkatarjoukset
 Valitse muutama sähköurakoitsija ja pyydä heiltä tehdyn sähkösuunnitelman mukainen tarjous. Jos tarjoushinnoissa on suuria eroja, niiden syy kannattaa selvittää. Alhainen tarjoushinta voi johtua esimerkiksi asennustarvikkeiden tingitystä laadusta. "Vastaava" sähkötarvike ei aina saata vastata sen alkuperäistä tarkoitusta. Poikkea alkuperäisen suunnitelman laatu- ja varustelutasosta vain perustelluista syistä.
 
 6. Valitse sähköurakoitsija
Tee kirjallinen sopimus urakoitsijan kanssa. Sähköurakoitsijan kanssa kannattaa aina tehdä kirjallinen sopimus, niin vältytään mahdollisilta väärinkäsityksiltä. Apuna voi käyttää sähköurakoitsijalta saatavaa valmista lomaketta. Siinä on otettu huomioon kaikki sähköurakointiin liittyvät yksityiskohdat. 
 
 7. Valvo asennustöiden sujumista 
Keskusteluilla valvojan ja urakoitsijan kanssa varmistat, että työt etenevät sovitun aikataulun mukaan.
 
 8. Huolehdi, että käyttöönotto- ja varmennustarkastus tehdään 
Sähköurakoitsijan tehtävän on tehdä käyttöönottotarkastus asennustöiden valmistuttua. Siinä todetaan sähkölaitteiden toimivuus ja turvallisuus. Varmennustarkastuksessa käydään läpi sähköasennusten turvallisuus. Vaadi urakoitsijalta sovittu sähkölaitteiden käytön opastus ja loppuasiakirjat.