Oikeita sähkötöitä saa tehdä vain Oikea sähkömies

 

Sähkötyöt on aina syytä jättää ammattilaisen tehtäväksi ja vain harvoja sähkötöitä voi tehdä ilman asiantuntijan apua. Itse tehtäviä töitä ovat muun muassa yksinkertaiset valaisimien asennukset kotona sekä sulakkeen vaihdot.

Näitä voit tehdä itse (kun tiedät varmasti osaavasi): 

- Sulakkeen vaihto
- Lampun vaihto 
- Valaisimen liittäminen kattorasiaan 
- Pistorasian ja valaisinkytkimen kannen vaihtaminen 
- Sähkölaitteen rikkoutuneen pistotulpan ja johdon vaihtaminen 
- Yksivaiheisen jatkojohdon valmistaminen ja korjaaminen. 
- Valaisinjohdon välikytkimen vaihtaminen 
- Valaisimen kiinnittäminen "sokeripalaan"
- Sokeripala-liittimen korvaaminen
- Valaisinliitin-pistorasialla 
- Valaisinpistotulpan asentaminen
- Näitä et saa tehdä itse (vaikka osaisitkin): 
- Sähköasennukset 
- Kodinkoneiden ja sähkölaitteiden korjaukset 
- Älä koskaan avaa tietokoneen näytön koteloa tai television takakantta!


 
Tarkastettu työ on turvallinen

Sähköasennuksille on olemassa kolmenlaisia pakollisia tarkastuksia. Urakoitsijan on aina ennen sähköasennusten käyttöönottoa tehtävä käyttöönottotarkastus, jossa sähkölaitteiston turvallisuus käydään seikkaperäisesti läpi ja tehdään tarvittavat mittaukset. Tarkastuspöytäkirjasta tulee jäädä kopio työn tilaajalle. Kesäasunnoissa, omakoti- ja paritaloissa tämä tarkastus riittää, mutta suuremmissa kohteissa tarvitaan valtuutetun tarkastajan tekemä varmennustarkastus. Poikkeuksena ovat kertaluonteisella luvalla sähköasennuksia tekevät henkilöt, joiden täytyy aina teettää varmennustarkastus valtuutetulla tarkastajalla. Varmennustarkastus on pistokoeluontoinen ja sen tehtävänä on varmistaa, että sähkötyöt ja käyttöönottotarkastus on tehty asianmukaisesti.
 
Sähköasennusten määräaikaistarkastus on pakollinen useimmissa toimitilarakennuksissa, mutta sitä suositellaan myös asuinrakennuksiin. Tarkastus kannattaa teettää, jos on ostamassa tai myymässä asuntoa tai muuten epävarma vanhojen asennusten turvallisuudesta. Yleisohjeena voidaan pitää noin 20 - 40 vuoden tarkastusväliä asuinrakennuksissa. Määräaikaistarkastuksia suorittavat valtuutetut tarkastajat ja tarkastuslaitokset sekä osa sähköasennusurakoitsijoista.
 
 
Asiantuntijoiden tekemien tarkastusten lisäksi kannattaa sähkölaitteiston omistajan tarkkailla laitteiston kuntoa säännöllisesti. 
 
Itse tehtävässä sähkölaitteiden kuntotarkkailussa kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: 
 
- Ovatko kytkimet ja pistorasiat päällisin puolin ehjiä 
- Ovatko valaisimet ja niiden suojakuvut ehjiä 
- Onko johtojen kiinnitys kunnossa 
- Ovatko sähkölaitteistot riittävän puhtaita 
- Ovatko sähkökeskustilat lukittuja ja siistejä 
- Ovatko sähköpiirustukset ja -kaaviot tallella ja ajanmukaisia 
- Ovatko ulkoalueiden sähkölaitteet ja asennukset kunnossa
 
 Luettelo valtuutetuista tarkastajista löytyy TUKESIn sivuilta.
 
 www.tukes.fi
 
 
 Itse tehtyjen johtojen kanssa oltava tarkkana

Sähkö on yleensä vain välillisesti syynä sähköiskuihin ja tulipaloihin. Välitön syy voi olla väärin kytketty tai muutoin asiantuntemattomasti tehty jatkojohto, viallinen pistorasia tai sähkölaite, sähkölaitteen käyttövirhe, kuten päälle jäänyt sähköliesi, huoltamatta ja puhdistamatta oleva televisio, löystynyt ja siksi kuumeneva johdinliitos tai terävähampaisen jyrsijän vioittama sähköjohto. Suurin osa sähkötapaturmista sattuu tavallisella 230 voltin jännitteellä. Tyypillisesti silloin ollaan ulkosalla ja tapaturman aiheuttaja on itse tehty tai pinnaltaan vioittunut jatkojohto.